Wyroby górnicze / Mining products

Czujniki, spawarki, skrzynki teletechniczne, rozgałęźne, przełącznice światłowodowe, wyłączniki, zabezpieczenia, kopalniane napędy zwrotnicowe, urządzenia zraszające, sygnalizatory. Posiadamy certyfikaty ATEX.

Zobacz katalog

Wentylatory przemysłowe / Industrial fans

Wentylatory przemysłowe: osiowe i promieniowe, również w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Zobacz katalog

Wyroby magnetyczne / Magnetic products

Magnetyczne rozdzielacze blach, separatory magnetyczne, obwody oraz filtry magnetyczne, nietypowe rozwiązania dedykowane dla potrzeb klienta.

Szczegóły...

Wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym / Products for military and police use

Posiadamy koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Szczegóły...

Usługi archiwizacji / Archive service

Usługi archiwizacyjne wykonywane są z najwyższą starannością, zgodnie z ustawą o archiwach Dz.U. Nr 41 z 1984 roku z późniejszymi zmianami oraz ustawą o rachunkowości.

Szczegóły...

Usługi dodatkowe / Additional service

Roboty ślusarsko-spawalnicze, obróbka skrawaniem, wyważanie wirników, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wykonywanie konstrukcji stalowych, wykonanie obudowy ognioszczelnej na bazie dokumentacji własnej lub powierzonej, przeróbka tworzyw sztucznych metodą wtrysku, zgrzewanie łukowe kołków o średnicy od 3 do 25 mm.

Szczegóły...