Magnetyczne rozdzielacze blach / Magnetic floating sheet separators


Nowa generacja przenośnych uniwersalnych "pływających" magnetycznych rozdzielaczy blach.
Konstrukcja rozdzielaczy zapewnia:

– dużą energię pola magnetycznego wnikającego do blach i związaną z tym dużą siłę rozdzielającą blachy
– małe wymiary geometryczne
– "pływanie" - samodzielne, automatyczne przemieszczanie się rozdzielacza z góry w dół stosu blach, w miarę zdejmowania kolejnych arkuszy blach ze stosu
– możliwość umieszczania rozdzielaczy w praktycznie dowolnych miejscach stosu blach bez względu na kształt blach stosu. Pozwala to na rozdzielanie stosów wykrojonych blach o różnych kształtach np. przed prasą
– łatwe i bezpieczne mocowanie i zdejmowanie rozdzielaczy ze stosu blach
– osłonę - eliminującą zagrożenia wynikające z pola magnetycznego generowanego przez rozdzielacz