Prostownik spawalniczy górniczy typu PSG-200/40/Vm.

Prostownik spawalniczy górniczy typu PSG-200/40/Vm / Extensor mining welder PSG-200/40/Vm

nr kat. 29

Przeznaczenie

Prostownik spawalniczy górniczy typu PSG-200/40/Vm jest spawarką z opadającą charakterystyką statyczną, przeznaczoną do ręcznego spawania łukowego prądem stałym elektrodami otulonymi o średnicy od 2 do 5 mm. Wytrzymałość mechaniczna obudowy spawarki przewyższa dwukrotnie najwyższą klasę IK10 wg PN-EN 50102.

Konstrukcja spawarki umożliwia stosowanie jej w podziemiach kopalń w pomieszczeniach zaliczanych do stopnia a niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w pomieszczeniach zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Application

Extensor mining welder PSG-200/40/Vm is a welder with descending static characteristics, which is designed for manual direct current welding with covered electrodes of diameter 2 to 5 mm. Mechanical resistance of welder casing exceeds twice the highest IK10 rating according to PN-EN 50102.

The welder design allows it to be used inside underground mines with a grade methane explosion danger as well as class A of carbon dust explosion hazard.

Dane techniczne / Technical specifications:

Napięcie zasilające / Power voltage 500 V; 50 Hz
Tolerancja napięcia zasilającego / Power voltage tolerance 0.9 ÷ 1.1 Un
Pobór prądu z sieci zasilającej przy znam. prądzie spawania / Current consumption from power source at nominal welding current 19 A
Pobór prądu z sieci zasilającej przy maks. prądzie spawania / Current consumption from power source at maximum welding current 25 A
Znamionowy prąd spawania / Nominal welding current 200 A DC
Zakres regulacji prądu spawania (od min. do maks.) / Welding current regulation range (min. to max.) 40 ÷ 240 A DC
Cykl pracy przy znamionowym prądzie spawania / Working cycle at nominal welding current 40 %
Maksymalne napięcie stanu jałowego / Maximum stand-by voltage 26 V DC
Sprawność / Efficiency 0.72
Współczynnik mocy / Capacity factor 0.69
Klasa ochronności / Safety class I
Gabaryty / Dimensions 1030 x 540 x 780 mm
Wytrzymałość mechaniczna obudowy / Casing mechanical resistance ~40J
Masa / Weight ~237 [kg]
Stopień ochrony obudowy / Case safety class IP 54
Oznaczenie / Mark CE