Przetwornica spawalnicza typu PS-300.

Przetwornica spawalnicza typu PS-300 / PS-300 welding motor-generator

nr kat. 30

Przeznaczenie

Przetwornica spawalnicza ( spawarka trakcyjna ) typu PS-300 jest dwumaszynowym zespołem trakcyjnym przeznaczonym do ręcznego spawania łukowego prądem stałym elektrodami otulonymi o średnicy od 2 do 6 mm. Ze względu na duży ciężar jest ona wykonana w wersji przewoźnej. Konstrukcja przetwornicy, sposób zasilania oraz transportu umożliwiają stosowanie jej w podziemiach kopalń niemetanowych lub w pomieszczeniach zaliczanych do stopnia a niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w pomieszczeniach zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Przetwornica spawalnicza PS-300 spełnia wymagania norm: PN-91/E-82004; PN-G-50003 a obudowa przetwornicy zapewnia stopień ochrony przed wnikaniem wody i ciał stałych – IP54, według wymagań normy: PN-EN 60529 potwierdzone badaniami Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii KDB BARBARA Mikołów (sprawozdanie nr KD-60529-01/4337).

Application

The PS-300 welding motor-generator ( traction welder ) is a double unit used for manual DC arc welding with the 2 – 6 mm dia shielded electrodes. Due to heavy weight the unit is transportable. As a result of its design, method of power supply and transport, the generator can be used in methane non-infested underground mines or in the areas with the a degree of the methane explosion hazard as well as class A of carbon dust explosion hazard.

The PS-300 generator conforms to the standards PN-91/E-82004; PN-G-50003, has the IP54 protection rating against ingress of water and solids (as per PN-EN 60529) which is confirmed by the tests conducted by the Anti-explosion Protection and Systems Laboratory KDB BARBARA in Mikołów, Poland (report No. KD-60529-01/4337).

Dane techniczne / Technical specifications:

Napięcie zasilające / Power voltage 250 V DC
Tolerancja napięcia zasilającego / Power voltage tolerance 0.8 ÷ 1.2 Un
Pobór prądu z sieci zasilającej przy znam. prądzie spawania / Current consumption from power source at nominal welding current 82 A
Maks. prąd spawania przy pracy 35% / Max. welding current at work 35% 300 A DC
Prąd spawania przy pracy 60% / The welding current with 60% 240 A DC
Zakres regulacji prądu spawania / Welding current regulation range 40 ÷ 300 A DC
Maksymalne napięcie stanu jałowego / Maximum stand-by voltage 24 V DC
Sprawność / Efficiency 0.55
Gabaryty / Dimensions 1300 x 750 x 835 mm
Masa / Weight ~ 420 kg
Stopień ochrony obudowy / Case safety class IP54
Oznaczenie / Mark CE