Wsparcie COVID-19


PARP

Niniejszym informujemy, iż spółka Przedsiębiorstwo Elektrotechniki Górniczej PEG S.A. z siedzibą w Czeladzi jest beneficjentem dofinansowania projektu PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,  działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Przedmiotowy Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana jest na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N). Najważniejsze informacje dotyczące przedmiotowego Projektu:

  • okres realizacji: 01.07.2020 r. – 30.09.2020 r.;
  • cel projektu: utrzymanie działalności przedsiębiorstwa przez 3 miesiące;
  • planowany efekt: niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja;
  • wartość projektu: 131.208 PLN;
  • wkład Funduszy Europejskich: 131.208 PLN.