Złączki przewodowe ZP.

Złączki przewodowe ZP / ZP splices

Przeznaczenie

Złączki przewodowe ZP przeznaczone są do łączenia wielodrutowych żył giętkich o przekrojach 2,5 ÷ 95 mm oponowych przewodów górniczych stosowanych w podziemiach kopalń metanowych.

Application

The ZP splices are intended for connecting the multi-wire flexible conductors about cross sections of 2,5 ÷ 95 mm of rubber coated cables applied in undergrounds of methane mines.

Dane techniczne / Technical specifications

Materiał / Material Miedź M1E wg PN77/H-74586.02 / Copper M1E according to PN77/H-74586.02
Powłoka ochronna / Protective coating Cyna czysta lub lut cynowy o gat. co najmniej LC60 / Pure tin or tin solder about the kind at least LC60
Grubość powłoki / Thickness of the coating 30 ÷ 70 μ
Kategoria klimatyczna / Climatic category 40/070/10 wg / according to PN-84/E-04600