Wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym / Products for military and police use

W 2007 r. PEG S.A. otrzymał koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Produkcja tego typu jest możliwa nie tylko z uwagi na posiadaną koncesję, ale również ze względu na bogatą wiedzę i doświadczenie techniczne oraz szeroki park maszynowy. Certyfikowany system kontroli jakości ISO 9001:2015 gwarantuje wysoką jakość wyrobów finalnych i spełnienie wszystkich wymagań klienta. In 2007 the […]