INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY PEG S.A.

21.05.2024 – INFORMACJA W PRZEDMIOCIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W ROKU 2024


 • Zarząd Przedsiębiorstwa Elektrotechniki Górniczej PEG S.A. z siedzibą w Czeladzi, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki –  na dzień 05 czerwca 2024 r., o godz. 8:30.
 • Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Nowopogońskiej 227, 41-253 Czeladź.
 • Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć jedynie poprzez osobiste stawiennictwo – w ww. miejscu i czasie – Akcjonariusza lub należycie ustanowionego przezeń pełnomocnika.

 

12.05.2023 – INFORMACJA W PRZEDMIOCIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W ROKU 2023


 • Zarząd Przedsiębiorstwa Elektrotechniki Górniczej PEG S.A. z siedzibą w Czeladzi, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki –  na dzień 01 czerwca 2023 r., o godz. 9:00.
 • Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Nowopogońskiej 227, 41-253 Czeladź.
 • Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć jedynie poprzez osobiste stawiennictwo – w w/w miejscu i czasie – Akcjonariusza lub należycie ustanowionego przezeń pełnomocnika.

 

27.04.2022 – INFORMACJA W PRZEDMIOCIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W ROKU 2022


 • Zarząd Przedsiębiorstwa Elektrotechniki Górniczej PEG S.A. z siedzibą w Czeladzi, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki –  na dzień 25 maja 2022 r., o godz. 8:30.
 • Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Nowopogońskiej 227, 41-253 Czeladź.
 • Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć jedynie poprzez osobiste stawiennictwo – w w/w miejscu i czasie – Akcjonariusza lub należycie ustanowionego przezeń pełnomocnika.

 

19.05.2021 – INFORMACJA W PRZEDMIOCIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W ROKU 2021


 • Zarząd Przedsiębiorstwa Elektrotechniki Górniczej PEG S.A. z siedzibą w Czeladzi, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki –  na dzień 09 czerwca 2021 r., o godz. 8:30.
 • Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Nowopogońskiej 227, 41-253 Czeladź.
 • Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć jedynie poprzez osobiste stawiennictwo – w w/w miejscu i czasie – Akcjonariusza lub należycie ustanowionego przezeń pełnomocnika.

 

24.07.2020 – DEMATERIALIZACJA AKCJI


 • Wskutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do dnia 1 marca 2021 r. należy złożyć w Spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Spółka wezwie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce;
 • Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi;
 • Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/obowiazkowy-zapis-cyfrowy-akcji-rzad-przyjal-projekt-zapobiegajacy-naduzyciom-finansowym;
 • W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu: (32) 265-23-60, peg@peg.czeladz.pl, ul. Nowopogońska 227, 41-253 Czeladź.

Treść wezwania do złożenia akcji w Spółce < – Plik PDF

Rejestr akcjonariuszy:

> Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy <– Plik PDF

Regulamin Rejestru akcjonariuszy <– Plik PDF

Tabela opłat <– Plik PDF

 

01:06.2020 – INFORMACJA W PRZEDMIOCIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W ROKU 2020


 • Zarząd Przedsiębiorstwa Elektrotechniki Górniczej PEG S.A. z siedzibą w Czeladzi, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki –  na dzień 10 czerwca 2020 r., o godz. 8:30.
 • Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Nowopogońskiej 227, 41-253 Czeladź.
 • Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć jedynie poprzez osobiste stawiennictwo – w w/w miejscu i czasie – Akcjonariusza lub należycie ustanowionego przezeń pełnomocnika.