Separatory.

Wysokogradientowe filtry magnetyczne /
High gradients magnetic filters


Do wychwytywania drobnych zanieczyszczeń magnetycznych z cieczy i gazów w tym zanieczyszczeń o wymiarach pojedynczych µm, niemożliwych do skutecznego wychwytywania w znanych filtrach mechanicznych. Filtry magnetyczne służą do wychwytywania zanieczyszczeń magnetycznych z:

– wody
– olejów napędowych, smarujących, hydraulicznych
– cieczy konserwujących, myjących, chłodzących
– benzyn samochodowych
– innych cieczy w tym cieczy agresywnych


Kliknij, aby zobaczyć Szersze omówienie filtrów magnetycznych