Separatory cylindryczne / Bullet magnetic separators

Do wychwytywania zanieczyszczeń magnetycznych z różnego rodzaju neutralnych i agresywnych materiałów sypkich i pylistych oraz mediów ciekłych o różnej zawartości cząsteczek stałych w tym między innymi z: – granulatów i regranulatów tworzyw sztucznych – zbóż, kasz, kawy, kakao, mąki, cukru, mleka w proszku itd. – mokrych przemiałów przy produkcji różnych rodzajów ceramiki – wody, olejów oraz chemicznych mediów ciekłych

Separatory

Separatory magnetyczne z rusztem walcowym / Tube grade magnetic separators

Separatory magnetyczne z rusztem walcowym – mogą być wykorzystane do wychwytywania zanieczyszczeń magnetycznych z różnego rodzaju neutralnych i agresywnych materiałów sypkich i pylistych oraz mediów ciekłych o różnej zawartości cząsteczek stałych w tym między innymi z: – wody, różnego typu olejów, cieczy myjących i konserwujących, cieczy agresywnych itd. oraz wspomagania pracy różnego typu filtrów mechanicznych dla w/w cieczy – mokrych przemiałów surowców do produkcji różnego rodzaju […]

Separatory magnetyczne z rusztem płytowym / Plate grade magnetic separators

Separatory magnetyczne z rusztem płytowym – mogą być wykorzystane do wychwytywania zanieczyszczeń magnetycznych z różnego rodzaju neutralnych i agresywnych materiałów sypkich i pylistych oraz mediów ciekłych o różnej zawartości cząsteczek stałych w tym między innymi z: – granulatów i regranulatów tworzyw sztucznych – zbóż, kasz, kawy, kakao, mąki, cukru, mleka w proszku itd. – mokrych przemiałów surowców do produkcji różnego rodzaju ceramiki

Separatory płytowe / Magnetic plates

Różnego kształtu i wymiarów, płyty magnetyczne o różnej konfiguracji pola magnetycznego mające zastosowanie jako: – separatory magnetyczne – płytowe magnesy separujące – wyłączalne płytowe chwytaki magnetyczne na magnesach trwałych o dużej powierzchni i dużej sile wychwytu – płytowe separatory magnetyczne dla linii produkcyjnych do produkcji ziół – płytowy separator magnetyczny do separacji zanieczyszczeń magnetycznych z przesypu kamienia podsadzkowego w kopalni węgla kamiennego – płyta […]