Magnesy separujące / Magnet probe


Do oznaczania zanieczyszczeń magnetycznych w mediach sypkich i ciekłych oraz wykrywania zanieczyszczeń magnetycznych w złomie metali kolorowych.

– specjalistyczne magnesy różnych typów, kształtów i wymiarów, dobierane do indywidualnych potrzeb klientów do wychwytywania zanieczyszczeń magnetycznych w postaci tlenków, opiłków i drobnego złomu itd., z różnego rodzaju zanieczyszczonych nimi mediów sypkich i ciekłych

– do wykrywania zanieczyszczeń magnetycznych w paczkach puszek aluminiowych