Usługi archiwizacji.

Usługi archiwizacji

Niniejszym informujemy, iż Przedsiębiorstwo Elektrotechniki Górniczej PEG S.A. z siedzibą w Czeladzi zaprzestało prowadzenia działalności gospodarczej w postaci przechowywania akt osobowych i płacowych  – prowadzenia archiwum.

Jednocześnie wskazujemy, że nowym Przechowawcą posiadanej dotychczas przez Przedsiębiorstwo Elektrotechniki Górniczej PEG S.A. dokumentacji, jest Zakład Archiwalny Składnica sp. z o.o., ul. Malownicza 66, 42 -217 Częstochowa, KRS: 0000582524.

Obecnie – zgodnie z umową zawartą przez Strony – przedmiotowa dokumentacja będzie przechowywana przez Zakład Archiwalny Składnica sp. z o.o. w Częstochowie przy ul. Malowniczej 66.

W związku z powyższym, wszelkie zapytania, wnioski, itp., prosimy kierować do spółki Zakład Archiwalny Składnica sp. z o.o., która spółka będzie Państwa obsługiwać w zakresie przekazanej dokumentacji – zastrzegamy, iż wszelkie pisemne zapytania, wnioski, itp., skierowane do Przedsiębiorstwa Elektrotechniki Górniczej PEG S.A. w drodze pisemnej „tradycyjnej”, niezawierające żadnych danych do kontaktu bezpośredniego lub elektronicznego, takich jak np. adres e-mail, nr telefonu, itp., pozostaną bez odpowiedzi.

Poniżej podajemy dane kontaktowe Zakładu Archiwalnego Składnica sp. z o.o., zaczerpnięte w dniu 8 maja 2018 r. ze strony internetowej http://skladnicaakt.com/kontakt:

Oddział Częstochowa

ul. Malownicza 66

42-271 Częstochowa

http://skladnicaakt.com/

tel. (12) 376-82-65

e-mail: archiwumaktczestochowa@archiwum.biz.pl

godz. urzędowania: 8.00-15.00