Separatory

Separatory magnetyczne z rusztem walcowym / Tube grade magnetic separators


Separatory magnetyczne z rusztem walcowym - mogą być wykorzystane do wychwytywania zanieczyszczeń magnetycznych z różnego rodzaju neutralnych i agresywnych materiałów sypkich i pylistych oraz mediów ciekłych o różnej zawartości cząsteczek stałych w tym między innymi z:

– wody, różnego typu olejów, cieczy myjących i konserwujących, cieczy agresywnych itd. oraz wspomagania pracy różnego typu filtrów mechanicznych dla w/w cieczy
– mokrych przemiałów surowców do produkcji różnego rodzaju ceramiki w tym szkliwa i leiwa do produkcji ceramiki sanitarnej

– mokrych przemiałów przy produkcji różnych gatunków cementu

– różnego typu granulatów i regranulatów tworzyw sztucznych w temperaturze do 300 °C

– wspomagania pracy różnego typu filtrów mechanicznych w tym filtrów workowych do wychwytywania zanieczyszczeń magnetycznych z wody, oleju, cieczy myjących itd.