Wysokogradientowe separatory magnetyczne kratowe typ: SMK i SMK-N / High gradient magnetic saparators lattice type SMK and SMK-N


Wysokogradientowe separatory kratowe typ: SMK wykorzystane do wychwytywania zanieczyszczeń magnetycznych z:

– granulatów i regranulatów tworzyw sztucznych
– zbóż, kasz, kawy, kakao, mąki, cukru, mleka w proszku itd.

– przemiałów surowców do produkcji ceramiki

– mieszanek zestawów do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy