Separatory płytowe / Magnetic plates


Różnego kształtu i wymiarów, płyty magnetyczne o różnej konfiguracji pola magnetycznego mające zastosowanie jako:

– separatory magnetyczne
– płytowe magnesy separujące
– wyłączalne płytowe chwytaki magnetyczne na magnesach trwałych o dużej powierzchni i dużej sile wychwytu
– płytowe separatory magnetyczne dla linii produkcyjnych do produkcji ziół

– płytowy separator magnetyczny do separacji zanieczyszczeń magnetycznych z przesypu kamienia podsadzkowego w kopalni węgla kamiennego

– płyta wyłączalnego chwytaka magnetycznego na magnesach trwałych o dużej sile wychwytu i dużej powierzchni. Powierzchnia płyty - 1150 x 1350 mm.


Konstrukcja w/w płyt magnetycznych pozwala na budowę wyłączalnych płyt magnetycznych na magnesach trwałych, w tym płyt o dużej sile wychwytu i dużej powierzchni. Płyty tego typu mogą mieć zastosowanie do:

– separacji zanieczyszczeń magnetycznych
– podnoszenia z dużej powierzchni dużej ilości drobnych elementów magnetycznych
– podnoszenia elementów magnetycznych o dużej powierzchni i dużej masie


Separatory magnetyczne z płytami zewnętrznymi do separacji zanieczyszczeń z:

– różnego rodzaju materiałów pylistych w tym szczególnie cementu i pylistych przemiałów surowców do produkcji ceramiki
– mąki, cukru, mleka w proszku,itd.
– pylistych i drobnodyspersyjnych produktów przemysłu chemicznego

Łatwoczyszczące się separatory magnetyczne płytowe