Separatory magnetyczne z rusztem płytowym / Plate grade magnetic separators


Separatory magnetyczne z rusztem płytowym - mogą być wykorzystane do wychwytywania zanieczyszczeń magnetycznych z różnego rodzaju neutralnych i agresywnych materiałów sypkich i pylistych oraz mediów ciekłych o różnej zawartości cząsteczek stałych w tym między innymi z:

– granulatów i regranulatów tworzyw sztucznych
– zbóż, kasz, kawy, kakao, mąki, cukru, mleka w proszku itd.

– mokrych przemiałów surowców do produkcji różnego rodzaju ceramiki