Czujnik ciśnienia CZC-2.

Czujnik ciśnienia CZC-2 / Pressure sensor CZC-2

nr kat. 8A

Przeznaczenie

Czujnik ciśnienia CZC-2 jest przeznaczony do stosowania w urządzeniach, które służą do samoczynnego gaszenia pożarów przy przenośnikach taśmowych. Sygnalizuje zmiany ciśnienia czynnika gaszącego na wypływie zaworu odcinającego. Zmiana ciśnienia oddziaływuje na membranę czujnika, która powoduje przełączenie styków (styk normalnie zamknięty – NC) łącznika miniaturowego, włączonego w obwód sterowania silnika napędu przenośników taśmowych.

Urządzenie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach ze stopniem a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A, B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Application

The CZC-2 pressure detector is designed to be used in the automatic fire extinguishing systems on belt conveyors. The CZC-2 detector indicate changes in the pressure of the suppression agent at the shut-off valve discharge. The change in pressure affect the sensor diaphragm which causes switching of the -switch contacts (normally closed contact (NC), the miniature switch is included in the belt conveyor drive motor control circuit).

The CZC-2 detectors are accepted to operate in rooms classified as a, b, c degree considering the methane explosion hazard as well as class A, B of carbon dust explosion hazard.

Dane techniczne / Technical specifications:

Napięcie maksymalne / Maximum voltage 60 V
Natężenie maksymalne / Maximum intensity 2 A
Ciśnienie robocze / Working pressure 1.6 MPa
Ciśnienie zadziałania / Starting pressure 0.06 ÷ 0.12 MPa
Ciśnienie wyłączania / Switching-off pressure 0.04 ÷ 0.01 MPa
Masa / Weight ~ 2 kg
Wymiary / Dimensions 130 x 80 x 60 mm
Stopień ochrony obudowy / Housing protection grade IP54
Oznaczenie / Mark I M1 Ex ia I
CE1453
Certyfikat / Certificate KDB 05ATEX211