Czujnik ciśnienia typu ICC.

Czujnik ciśnienia typu ICC / Pressure sensor type ICC

nr kat. 7A

Przeznaczenie

Iskrobezpieczne czujniki ciśnienia typu ICC są przeznaczone do zabezpieczenia układów hydraulicznych urządzeń górniczych przed uszkodzeniami spowodowanymi ich niewłaściwą pracą. Czujniki te są przystosowane do zróżnicowanych ciśnień znamionowych, które występują w olejowych układach hydraulicznych. Czujniki ciśnienia iskrobezpieczne typu ICC produkuje się zasadniczo w trzech wykonaniach, w zależności od rodzaju zastosowanego sterownika hydraulicznego.

Czujniki ciśnienia ICC są w szczególności stosowane do kontroli ciśnienia w agregatach hydraulicznych kolejek podwieszanych przeznaczonych do transportowania materiałów i ludzi w podziemiach kopalń. Czujniki mogą pracować w obwodach iskrobezpiecznych. Mogą być również stosowane na powierzchni lub w podziemiach kopalń w wyrobiskach zaliczanych do stopnia a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu, oraz do klasy A, B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Application

The intrinsically safe pressure sensors type ICC are used to protect hydraulic circuits of mine equipment against failures due to improper works. Those sensors are designed for different nominal pressures being present in oil hydraulic circuits. The intrinsically safe pressure sensors type ICC are mainly produced in three models, according to employed hydraulic control element.

The pressure sensors type ICC are mainly employed to control pressure in transport hydraulic cable ways both for material and people in underground mine. The pressure sensors can operate in intrinsically safe circuits. ICC sensors are accepted to operate in rooms classified as a, b, c degree considering the methane explosion hazard as well as class A, B of carbon dust explosion hazard.

Dane techniczne / Technical specifications:

Ciśnienie znamionowe w typowym wykonaniu / Rated pressure in typical design:
ICC-16
ICC-6.3
ICC-1

Pn=10 lub 16 MPa ±10%
Pn=6.3 MPa ±10%
Pn=1 MPa ±10%
Zakres możliwych nastawień ciśnienia przez producenta w wykonaniu:
Range of possible pressure settings done by producer according to execution model:
ICC-16
ICC-6.3
ICC-1


Pn=6 ±19.2 MPa ±10%
Pn=3 ± 7.5 MPa ±10%
Pn=0.5 ± 1.3 MPa ±10%
Parametry elektryczne / Electrical parameters:
napięcie znamionowe / Nominal voltage
prąd znamionowy / Nominal current

42 V AC; 60V DC
1A
Stopień ochrony obudowy / Housing protection grade IP65
Zakres temperatur pracy / Working temperature range -20°C÷+ 40°C
Wilgotność względna przy temp. 25°C / Relative humidity at temp. 25°C 95%
Masa / Weight ~ 2.8 kg
Wymiary zewnętrzne / Outer dimensions 230 x 110 x 62mm
Oznaczenie / Mark I M1 ExiaI
CE1453
Certyfikat / Certificate KDB 04ATEX038