Czujnik iskrobezpieczny przepływu powietrza typu CIPP-1 / Spark-proof air flow sensor type CIPP-1

nr kat. 12A

Przeznaczenie

Czujnik Iskrobezpieczny Przepływu Powietrza CIPP-1 przeznaczony jest do kontroli przepływu powietrza w lutniociągach z wentylacją ssącą lub tłocząca. Dwustanowe działanie zrealizowano poprzez zastosowanie kontaktronów. Hermetyczne zestyki kontaktronowe czujnika przystosowane są do współpracy z dwoma obwodami iskrobezpiecznymi kategorii „ia” i „ib”.  Aby rozszerzyć możliwości czujnika zastosowano kontaktrony przełączne.

Jest przystosowany do pracy w kopalniach metanowych i niemetanowych w pomieszczeniach o stopniu „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu oraz do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Application

Spark-proof air flow sensor type CIPP-1 is designed to control air flow in lutesigns with suction or pressure ventilation. The two-state operation is realized through the use of reed switches. Hermetic reed switch contacts are adapted to work with „ia” and „ib” intrinsically safe circuits categories. To extend the capabilities of the sensor, changeover contacts have been used.

The CIPP-1 sensor can be installed in rooms classified as a, b, c degree considering the methane explosion hazard as well as class A, B of carbon dust explosion hazard.

Dane techniczne / Technical specifications:

Parametry elektryczne max. / Max. electrical parameters Ui=60V; Li=0.3A; Ci~0; Li~0
Wilgotność względna (dot. obudowy) / Relative humidity (housing) 95 ± 2%
Wymiary gabarytowe / Dimensions 260x240x140 mm
Ilość kontaktronów / Number of reeds 2
Temperatura otoczenia / Environment temperature -20°C do +40°C
Stopień ochrony obudowy / Housing protection grade IP54
Oznaczenie / Mark I M1 Ex ia I Ma
CE1453
Certyfikat / Certificate JSHP 18ATEX0046