Czujnik otwarcia tamy typu COT-1 / Dam opening sensor type COT-1

nr kat. 11A

Przeznaczenie

Czujnik otwarcia tamy COT-1 służy do sygnalizacji stanu otwarcia tamy wentylacyjnej. Może być wykorzystany również do sygnalizowania zmiany wzajemnego położenia różnych elementów, np. praca jako wyłącznik krańcowy itp.

Jest przystosowany do pracy w kopalniach metanowych i niemetanowych w pomieszczeniach o stopniu „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu oraz do klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Application

The dam opening sensor type COT-1 is used to signal the opening state of the ventilation dams. It can also be used to signal the change in the relative position of various elements, eg work as limit switch, etc.

The COT-1 sensor can be installed in rooms classified as a, b, c degree considering the methane explosion hazard as well as class A, B of carbon dust explosion hazard.

Dane techniczne / Technical specifications:

Parametry elektryczne max. / Max. electrical parameters Ui=60V; Li=0.3A; Ci~0; Li~0
Wilgotność względna (dot. obudowy) / Relative humidity (housing) 95 ± 2%
Wymiary gabarytowe / Dimensions 85x160x200 mm (bez dźwigni/without lever)
Ilość kontaktronów / Number of reeds 2
Temperatura otoczenia / Environment temperature -20°C do +40°C
Stopień ochrony obudowy / Housing protection grade IP54
Oznaczenie / Mark I M1 Ex ia I Ma
CE1453
Certyfikat / Certificate TEST 17ATEX0012