Czujnik położenia dźwigni typu CPD-2.

Czujnik położenia dźwigni typu CPD-2 / Lever position sensor type CPD-2

nr kat. 6A

Przeznaczenie

Czujnik położenia dźwigni CPD-2 może znaleźć zastosowanie w urządzeniach, w których potrzebna jest blokada elektryczna od ruchomych elementów. Może być wykorzystany do blokady załączenia silnika pompy agregatu zasilającego przy wychylonej dźwigni regulatora wydajności oraz do bezpośredniego przesterowania napędu elektromagnetycznego przy położeniu dźwigni regulatora wydajności pompy w pozycji zerowej (początkowej).

Czujnik jest dopuszczony do eksploatacji w kopalniach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach zaliczanych do stopnia a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu i klasy A, B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Czujnik produkowany jest w dwóch wersjach: ognioszczelnej oraz iskrobezpiecznej.

Application

Lever position sensor type CPD-2 may be used in other devices where electric blockade from mobile elements is needed. It may be used to block turning on of an engine of supply unit pump with distorted lever of efficiency regulator as well as to direct re-control of electromagnetic drive with the zero (initial) position of a lever of efficiency regulator of a pump.

The sensor is accepted to operate in mine heads or underground, in methane or non-methane mines in rooms classified as a, b, c degree considering the methane explosion hazard as well as class A, B of carbon dust explosion hazard.

The sensor is produced in two versions: flame-proof and spark-safe.

Dane techniczne / Technical specifications:

Znamionowe napięcie łączeniowe / Nominal voltage connection:
dla wersji ognioszczelnej / for flame-proof version
dla wersji iskrobezpiecznej / for spark-safe version

220 V; 50 Hz
60V
Znamionowy prąd łączeniowy Ie / Nominal current connection Ie 2.5 A
Maksymalna częstotliwość łączenia / Maximal connection frequencies 100 cykli/h / 100 cycles/h
Minimalna siła zadziałania / Minimal setting power 40 N
Maksymalny skok przycisku / Maximal button jump 5 mm
Stopień ochrony / Protection grade IP54
Masa / Weight 12 kg
Czułość (minimalny skok przycisku powodujący zadziałanie zestyków)
Sensitivity (minimal button jump causing contacts [reed relays] operating)
1 ÷ 0.5 mm
Oznaczenie / Mark I M2 Ex d I
I M1 Ex ia I
CE1453
Certyfikat / Certificate KDB 06ATEX246X