Czujnik poziomu cieczy i temperatury typu CPiT.

Czujnik poziomu cieczy i temperatury typu CPiT / Liquid level and temperature sensor type CPiT

nr kat. 4A

Przeznaczenie

Iskrobezpieczny czujnik poziomu cieczy i temperatury typu CPiT-1/1 i CPiT-1a jest przeznaczony do zabezpieczenia hydraulicznych stacji zasilających i zbiorników przed niekontrolowanym wypływem cieczy i wzrostem temperatury. Zgodnie z normą urządzenia do kontroli pracy agregatów hydraulicznych muszą być wyposażone w czujnik temperatury wyłączający silnik napędowy przy przekroczeniu dopuszczalnej temperatury cieczy roboczej.

Może być również stosowany wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność kontrolowania poziomu i temperatury cieczy. Czujnik poziomu cieczy CPiT-1/1 i CPiT-1a może być instalowany na powierzchni lub w podziemiach kopalń w wyrobiskach zaliczanych do stopnia a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu, oraz do klasy A, B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Sonda czujnika typu CPiT może być opcjonalnie umieszczona w dodatkowej osłonie ze stali nierdzewnej, która spowoduje zmniejszenie gwałtownych reakcji pływaka w przypadku nagłych zmian poziomu cieczy oraz stanowi dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne sondy i pływaków. Czujnik CPiT może być montowany w miejsce czujnika CP-2d/1, umożliwia to stosowanie mechanicznego adaptora.

Szczegółowy sposób zamawiania określonego typu czujnika jest zawarty w DTR PEG-0028:2007.

Application

Intrinsically safe liquid level and temperature sensors CPiT-1/1 and CPiT-1a are used to protect hydraulic supply stations and tanks against an uncontrolled outflow of the fluid and temperature increase. According to the standard the devices controlling the operation of hydraulic power packs must be equipped with a temperature sensor which switches off the motor when the limit temperature of hydraulic fluid is exceeded.

It can also be used wherever it is necessary to control the level or temperature of a liquid. The CPiT-1/1 and CPiT-1a can be installed on the surface or in underground mines with the a, b, c degree of the methane explosion hazard and the A, B class of coal dust explosion hazard.

Optionally, the probe of the CPiT sensor can be placed in an additional stainless steel cover which will reduce the sudden responses of the float in case of rapid changes of the fluid level. Such cover provides also an extra mechanical protection of the probe and the floats.

Thanks to a mechanical adaptor the CPiT can be installed in the same place where the CP-2d/1 was previously installed.

Dane techniczne / Technical specifications:

Maksymalne napięcie zasilania / Maximal feeding voltage 60 V DC, 42 V AC
Maksymalny prąd łączeniowy / Maximal contact current:
czujnik / sensor CPiT-1/1
czujnik / sensor CPiT-1a

0.5 A
0.3 A
Moc łączenia maks. / Maximal contact power:
czujnik / sensor CPiT-1/1
czujnik / sensor CPiT-1a

30 W
20 W
Wilgotność względna (dot. obudowy) / Relative humidity (reg. housing) do / until 95 ± 2%
Odległość cieczy od obudowy zbiornika / Minimal distance between liquid and tank housing 60mm
Minimalna różnica w poziomach cieczy powodująca zadziałanie / Diff erence between liquid levels making actuation:
czujnik / sensor CPiT-1/1
czujnik / sensor CPiT-1a

do / up to 10mm
do / up to 30mm
Wymiary gabarytowe (bez sondy) / Overall dimensions (without probe) 180x125x94.5mm
Stopień ochrony / Protection grade IP54
Temperatura otoczenia / Environment temperature -20° do +40°C
Max. długość sondy / Max. probe length do 5000mm
Ilość kontaktronów / Number of reed relays 1÷ 3 szt.
Ilość pływaków / Number of floats 1÷ 3 szt.
Minimalna długość sondy / Min. probe length 150mm
Minimalna odległość kontaktronów od końców sondy / Min. distance between reed relays and probe ends 70 mm
Minimalna odległość sąsiednich kontaktronów w sondzie / Min. distance between neighboring reed relays 100mm
Średnica zewnętrzna i wysokość pływaka / Outer diameter and float height Ø 75 x 40 lub Ø 63 x 40
Dopuszczalna temperatura cieczy / Permissible temp. of liquid 110°C
Zakres kontrolowanych temperatur / Range of controlled temp. 50÷90°C +/- 5°C
Średnice zadławianych przewodów / Diameter of suppressed cables 9÷17 mm
Oznaczenie / Mark I M1 Ex ia I
I M1 Ex ia I
II 2G Ex ia IIC T6
CE 1453
Certyfikat / Certificate KDB 07ATEX343