Czujnik poziomu cieczy typu CP-2d/1.

Czujnik poziomu cieczy typu CP-2d/1 / Liquid level position sensor type CP-2d/1

nr kat. 3A

Przeznaczenie

Czujnik poziomu cieczy typu CP-2d/1 jest przeznaczony do zabezpieczenia hydraulicznych stacji zasilających i zbiorników przed niekontrolowanym wypływem cieczy. Może być również stosowany wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność kontrolowania poziomu cieczy. Czujnik poziomu cieczy CP-2d/1 może być instalowany na powierzchni lub w podziemiach kopalń w wyrobiskach zaliczanych do stopnia a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu, oraz do klasy A, B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Produkowany jest w dwóch wersjach: podstawowej (sonda spawana) i specjalnej (sonda skręcona), z których każda posiada kilka odmian różniących się między sobą budową sondy, liczbą kontaktronów, pływaków itp.

Czujnik poziomu produkowany jest w dwóch wykonaniach:
wyk. I wyposażone w złącze kablowe typu ZGT,
wyk. II wyposażone w dławnice kablową M32x1,5.

Application

The liquid level position sensor type CP-2d/1 is used to protect the hydraulic supply stations and tanks against uncontrolled liquid outflow. It can be also used in cases, where any liquid level position should be controlled. The sensor CP-2d/1 is accepted to operate in mine heads or underground in methane mines in rooms classified as a, b, c degree considering the methane explosion hazard as well as class A, B of carbon dust explosion hazard. It is manufactured in two versions: basic (welded probe) and special (stranded probe), while each of them has got some forms, a bit different from one another in the probe construction, number of reed relays, floats etc.

A level gauge is produced in two variants:
variant 1 equipped with a cable connector of ZGT type,
variant 2 equipped with cable gland M32x1,5.

Sposób zamawiania

Zamówienia należy kierować na adres producenta. Przykład (z dwoma kontaktronami):

Długość sondy L=1000 mm;
Kontaktron K1=100 mm;
Kontaktron K2=900 mm;
Pływak P=1szt.

Należy oznaczyć:
CP-2d/1 – 1000 – 100 – 900 – 1p

Zamawiając czujnik należy pamiętać o podaniu rodzaju wykonania tzn. I lub II.

Ordering

Orders are to be placed on producer address. Due to technical progress, the producer keeps the rights to make changes on produced products. Example (with two reed relays):

Length of the probe L=1000 mm;
Reed relay K1=100 mm;
Reed relay K2=900 mm;
Float P=1pc.

To be specified:
CP-2d/1 – 1000 – 100 – 900 – 1p.

Dane techniczne / Technical specifications:

Maksymalne napięcie zasilania / Maximal feeding voltage 60 V DC, 42 V AC
Maksymalny prąd łączeniowy / Maximal contact current:
czujnik / sensor CP-2d/1-a
czujnik / sensor CP-2d/1-b

1.0 A
0.3 A
Moc łączenia maks. / Maximal contact power:
czujnik / sensor CP-2d/1-a
czujnik / sensor CP-2d/1-b

30 W
10 W
Wilgotność względna (dot. obudowy) / Relative humidity (reg. housing) do 95 ± 2%
Odległość cieczy od obudowy zbiornika / Minimal distance between liquid and tank housing 60mm
Minimalna różnica w poziomach cieczy powodująca zadziałanie / Diff erence between liquid levels making actuation 10-30mm
Wymiary gabarytowe (bez sondy) / Overall dimensions (without probe) 180 x 125 x 94.5 mm
Stopień ochrony / Protection grade IP65
Temperatura otoczenia / Environment temperature -20°do +40°C
Masa max. / Maximal weight ~4kg
Oznaczenie / Mark I M1 Ex ia I
II 2G Ex ia IIC T4
CE 1453
Certyfikat / Certificate KDB 04ATEX104