Czujnik przepływu wody NURT-2.

Czujnik przepływu wody NURT-2 / Water flow sensor NURT-2

nr kat. 5A

Przeznaczenie

Czujnik NURT-2, oraz jego wersje NURT-2/a, NURT-2/b, NURT-2/c, NURT-2/d, NURT-2/e, NURT-2/f, NURT-2/g, NURT-2/h, NURT-2/i służą do kontroli przepływu wody chłodzącej doprowadzonej do układów chłodzenia dla silników elektrycznych. Czujnik zapewnia pełną kontrolę przepływu wody chroniąc w ten sposób silnik przed przegrzaniem, a w następstwie tego – zniszczeniem – wynikłym z braku czynnika chłodzącego w układzie chłodzenia.

Czujnik jest przystosowany do pracy w kopalniach metanowych i niemetanowych w pomieszczeniach o stopniu a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy A, B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Application

The NURT-2 sensor and its versions NURT-2/a, NURT-2/b, NURT-2/c, NURT-2/d, NURT-2/e, NURT-2/f, NURT-2/g, NURT-2/h, NURT-2/i are designed to control flow of cooling water supplied to cooling systems of electric motors. The sensor assures full control of water flow, thus protecting an electric motor against overheating and – as the result of that – against damages resulted from lack of a cooling agent in a cooling system.

The NURT-2 sensors are accepted to operate in rooms classified as a, b, c degree considering the methane explosion hazard as well as class A, B of carbon dust explosion hazard.

Dane techniczne / Technical specifications:

Zakres regulacji przepływu wody / Range of water flow adjustment 10÷20 l/min. ±20%
Maksymalne statyczne ciśnienie wody / Maximum static pressure of water 7MPa
Temperatura pracy / Work temperature -20°C ÷ +60°C
Stopień ochrony / Protection degree IP65
Gabaryty / Overall dimensions 36 x 43 x 158 mm
Masa / Weight 1.2 kg
Przyłącza / Connectors szybkozłącze typu "STECKO” / fast coupling connector type “STECKO”
Oznaczenie / Mark I M1 Ex ia I
CE 1453
Certyfikat / Certificate KDB 05ATEX122X

Parametry elektryczne maksymalne / Maximum parameters electric

NURT-2; NURT-2/d; NURT-2/e NURT-2/b; NURT-2/c; NURT-2/g;NURT-2/h NURT-2/i
.
NURT-2/a
.
NURT-2/f
.
Zaciski / Clamps 1-2 i 1-3
Ui=60V; Ii=0.2A; Li~0; Ci~0
Zaciski / Clamps 1-2
Ui=60V; Ii=0.2A; Li~0; Ci~0
Zaciski / Clamps 3-4
Ui=30V; Ii=0.2A; Pi=0.5W; Li~0; Ci~0
Zaciski / Clamps 1-2
Ui=60V; Ii=3A dla Ui≤17V; Pi=0.66W
dla Ui>17V; Li~0; Ci~0
Zaciski / Clamps 3-4
Ui=30V; Ii=0.2A; Pi=0.5W; Li~0; Ci~0
Zaciski 1 / Clamps -2
Ui=60V; Ii=0.2A; Li~0; Ci~0
Zaciski / Clamps 1-2
Ui=15V; Ii=0.2A; Li~0; Ci~0
Zaciski / Clamps 3-4
Ui=30V; Ii=0.2A; Pi=0.5W; Li~0; Ci~0

Styki ww czujników należy traktować jako osłonięte normalnie iskrzące styki. / The contacts of the above sensors should be considered covered normally sparking contacts.

Uwaga: Producent ustawia fabrycznie próg zadziałania czujnika na wartość 10 l/min.
Note: The manufacturer sets in the factory the activation threshold of 10 l/min.