Czujnik ruchu typu CŁ-1.

Czujnik ruchu typu CŁ-1 /
Movement sensor type CŁ-1

nr kat. 10A

Przeznaczenie

Czujnik ruchu typu CŁ-1 przeznaczony jest do kontroli ruchu łańcuchów przenośników zgrzebłowych lub taśmy przenośników taśmowych. Współpracuje z adaptorami elektronicznymi, które wchodzą w skład np. układu automatyzacji przenośników typu PUMA. Urządzenie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach ze stopniem a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A, B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Application

The CŁ-1 movement sensor is intended to monitor movement of the chains of push-plate conveyors or the belts of belt conveyors. The CŁ-1 movement sensor cooperates with electronic adaptors that are included in the automation systems (for example PUMA). CŁ-1 sensor is accepted to operate in rooms classified as a, b, c degree considering the methane explosion hazard as well as class A, B of carbon dust explosion hazard.

Dane techniczne / Technical specifications

Zakres kontrolowanych prędkości przenośników / Range of monitored speeds of:
Zgrzebłowych / Push-plate conveyors
Taśmowych / Belt conveyors

0.8 ÷ 1.2 m/s
1.3 ÷ 3.5 m/s
Amplituda napięcia wyjściowego / Output voltage amplitude ≥ 1.5V
Rezystancja wewnętrzna / Coil resistance 2400 ±240 Ω
Masa / Weight ~ 1.0 kg
Wymiary gabarytowe / Overall dimensions 600x200x200 mm
Stopień ochrony obudowy / Housing protection grade IP54
Oznaczenie / Mark I M1 Ex ia I
CE1453
Certyfikat / Certificate KDB 05ATEX270