Czujnik spiętrzenia urobku typu BOCIAN.

Czujnik spiętrzenia urobku typu BOCIAN / Output pilling-up sensor type BOCIAN

nr kat. 1A

Przeznaczenie

Czujniki spiętrzenia urobku, typu BOCIAN przeznaczone są do kontroli drożności przesypów przenośników górniczych zgrzebłowych i taśmowych oraz mogą być stosowane wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba zastosowania urządzenia umożliwiającego uzyskanie dwustanowego sygnału np. jako czujnik otwarcia tam wentylacyjnych itp. Wykonywane są w trzech wersjach:

• BOCIAN-2 m/1, który jest wyposażony w hydrauliczny element zwłoczny oraz posiada wyjście stykowe umożliwiające włączenie czujnika bezpośrednio w obwód sterowniczy kopalnianych wyłączników stycznikowych oraz w układy automatyzacji przenośników.

• BOCIAN-2p/2, w rozwiązaniu układu kontroli spiętrzenia urobku wykorzystano zasadę pomiaru rezystancji między elektrodą, a przesypem, dzięki czemu jego działanie jest poprawne bez względu na granulację urobku /miał, kęsy/.

• BOCIAN-2 u/1, działa bez opóźnienia, dlatego powinien pracować tylko w tych układach automatyzacji przenośników, w których to opóźnienie jest realizowane.

Urządzenia nadają się do stosowania w pomieszczeniach ze stopniem a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu, klasy A, B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, w strefach 0, 1, 2 zagrożenia wybuchem gazu oraz strefach 20, 21, 22 zagrożenia wybuchem pyłu.

Application

The output pilling-up sensors of the BOCIAN type are intended for use to control the patency of the boosters of the scraper and tape conveyors and can be use where the need to obtain two-state signal. They are produced in three versions:

• BOCIAN-2 m/1 is equipped with a hydraulic delay element and it has contact output which enables to include the sensor directly into steering circuit of the mining contactor switchers and in the systems of the conveyors’ automatization.

• BOCIAN-2p/2, in the variant of the control system of the output pilling-up the method of the resistance measurement was used between the electrode and the booster, thanks to which its work is correct irrespective of the granulation of the output /fines, billets/.

• BOCIAN-2 u/1, works without delay, therefore it should work only in the systems of the conveyors’ automatization, in which the delay is realized.

The BOCIAN detectors are accepted to operate in rooms classified as a, b, c degree considering the methane explosion hazard as well as class A, B of carbon dust explosion hazard. In 0, 1, 2 zones of gas explosion hazard and 20, 21, 22 zones of dust explosion hazard.

Dane techniczne / Technical specifications:

Nazwa/Name BOCIAN-2 m/1 BOCIAN-2 u/1 BOCIAN-2p/2
Napięcie zasilania max. / Max. supplying voltage 42V 42V 12V
Obciążenie zestyków max. / Load of contacts 1A 1A
Czułość / Sensitivity 80 ÷ 120mm 80 ÷ 120mm 0,5; 1; 1,5 MΏ
Długość max. / Maximum length 2300mm 2300mm 1760mm
Długość min. / Minimum length 1400mm 1400mm
Masa / Weight 10 kg 10 kg 8 kg
Pozycja pracy sondy / Position of probe pionowa/vertical ±15% pionowa/vertical ± 15% pionowa/vertical ±15%
Stopień ochrony / Housing protection grade IP67 IP67 IP65
Oznaczenie / Mark I M1 Ex ia I Ma
II 1G Ex ia IIA T95oC Ga
II 1D Ex ia IIIC T95oC Da
CE1453
I M1 Ex ia I Ma
II 1G Ex ia IIA T95oC Ga
II 1D Ex ia IIIC T95oC Da
CE1453
I M1 Ex ia I
CE1453
Certyfikat / Certificate TEST 14 ATEX 0045X TEST 14 ATEX 0045X KDB 05ATEX044