Czujnik poziomu wody typu ICP.

Czujnik poziomu wody typu ICP / Spark-proof water sensor type ICP

nr kat. 2A

Przeznaczenie

Iskrobezpieczny Czujnik Poziomu Wody typu ICP jest przeznaczony do współpracy z iskrobezpiecznymi obwodami sterowania kopalnianych wyłączników stycznikowych sterującymi np. pompami odwadniającymi.

Czujnik Poziomu Wody ICP/a jest rozbudowaną wersją Czujnika ICP. Zawiera on w swej konstrukcji 2 układy pierwotnego czujnika ICP, przy czym jeden z nich może pełnić rolę czujnika awaryjnego np. w sytuacji gdy nastąpiła awaria pompy i mimo przekroczenia przez sondę stanu max nie nastąpi usuwanie wody – istnieje możliwość sygnalizacji tego stanu np. poprzez włączenie syreny lub awaryjnej pompy itp. Drugi układ czujnika ICP został rozszerzony o obwód sygnalizacji – oddzielony od obwodów elektrycznych czujnika za pomocą transoptora CNY65 (wyjście typu OC) – np. umożliwiający rejestrację rzeczywistego czasu pracy pompy.

Iskrobezpieczny Czujnik Poziomu Wody typu ICP i ICP/a może być instalowany na powierzchni lub w podziemiach kopalń w wyrobiskach zaliczanych do stopnia a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu, oraz do klasy A, B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Application

The ICP spark-proof water sensor is designated to cooperate with spark-proof control circuits of mining relay switches that control, for example draining pumps.

ICP/a is the extended version of the ICP sensor. In its structure the water level sensor contains 2 circuits of the former sensor ICP, one of them being capable to perform a role of an emergency sensor, in case, for example, pump failure occurs and water is not removed in spite of the probe being beyond the maximum level. This state can be signalled by, for example, switching on a siren, an emergency pump etc. The second circuit sensor has been extended by a signalling circuit that is separated from electric circuits of the sensor by means of the CNY65 transoptor (the OC type output) making it possible, for example, to record actual time of operation of a pump. It is designated as ICP’.

The ICP, ICP/a spark-proof water sensors can be installed in rooms classified as a, b, c degree considering the methane explosion hazard as well as class A, B of carbon dust explosion hazard.

Dane techniczne / Technical specifications:

Stopień ochrony / Protection degree IP65
Masa / Weight 3 kg
Temperatura otoczenia / Work temperature -20°C ÷ +40°C
Minimalna odległość między sondami / Minimum distance between electrodes ≥ 10 mm
Długość sondy / Probe length ≤ 10 m
Napięcie obwodu sterowniczego / Circuit control voltage 24 V AC +10% - 20%
Oznaczenie / Mark I M1 Ex ia I Ma
CE1453
Certyfikat / Certificate KDB 05ATEX390X