Czujnik Temperatury Cieczy OCT.

Czujnik Temperatury Cieczy OCT / Liquid temperature sensor OCT

nr kat. 9A

Przeznaczenie

Iskrobezpieczny czujnik temperatury cieczy OCT-1 służy do kontroli temperatury cieczy w obiegach hydraulicznych np. agregatu zasilającego AZZ-250, kołowrotu bezpieczeństwa KBH-6 i KH-1, OCT-2 służy do kontroli temperatury cieczy w zbiornikach np. ładowarek ŁBS-500 i ŁBS-1200.

Czujniki temperatury OCT-1 i OCT-2 mogą być instalowane na powierzchni lub w podziemiach kopalń w wyrobiskach zaliczanych do stopnia a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu, oraz do klasy A, B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Application

The intrinsically safe liquid temperature sensor type OCT-1 is used to control the temperature of liquid in hydraulic circuits f. ex. feeding device AZZ-250, safety drawing machine KBH-6 and KH-1, while type OCT-2 is used to control the liquid temp. in tanks f. ex. loading machines ŁBS-500 and ŁBS-1200.

The OCT sensors are accepted to operate in rooms classified as a, b, c degree considering the methane explosion hazard as well as class A, B of carbon dust explosion hazard.

Dane techniczne / Technical specifications:

Rodzaj styku / Contact art NZ
Napięcie znamionowe / Nominal voltage 42V AC; 60V DC
Prąd znamionowy / Nominal current 0.5A
Trwałość łączeniowa / Contact durability 106 łączeń / contact cycles
Temp. otwarcia styków / Temperature of contacts opening 71°C lub/or 80°C lub/or 90°C
Warunki pracy / Working conditions:
dopuszczalne ciśnienie / Permissible pressure
dopuszczalna temperatura pracy / Permissible temperature working
dopuszczalna amplituda drgań / Permissible vibrations amplitude

4MPa (OCT-1) / 0.5MPa (OCT-2)
110°C
0.75mm
Temperatura otoczenia / Environment temperature -20°C do +40°C
Masa / Weight 6.4kg (OCT-1) / 4.4kg (OCT-2)
Wymiary gabarytowe / Overall dimensions 70x190x240 mm (OCT-1) / 70x162x153 mm (OCT-2)
Stopień ochrony obudowy / Housing protection grade IP54
Oznaczenie / Mark I M1 Ex ia I
II 2G Ex ia IIC T4
CE1453
Certyfikat / Certificate KDB 04ATEX103