dobór wentylatora

Dobór wentylatora / Fan selection

Poniżej proszę wybrać zakres pracy szukanego wentylatora pomiędzy parametrami wydajności Q [m3/s], a spiętrzenia Pa [DPc] w jakich ma pracować. W nowym oknie pojawi się szukany wentylator wraz z możliwością bliższego poznania danych technicznych i jego charakterystyki.

Below, please select the range of operation of the required fan in respect of Q [m3/s] performance parameters and Pa [ΔPc] build-up parameters. The required fan will appear in this window. Click on the fan to learn its detailed technical parameters and characteristics.