Iskrobezpieczna skrzynka teletechniczna typu IST.

Iskrobezpieczna skrzynka teletechniczna typu IST / Intrinsically-safe teletechnical box of type IST

nr kat. 18A

Przeznaczenie

Iskrobezpieczne skrzynki teletechniczne typu IST przeznaczone są do rozdziału przewodów w systemach teletechnicznych, sygnalizacyjnych, metanometrycznych, sejsmograficznych oraz do obwodów sterowania automatyki w instalacjach iskrobezpiecznych. Mogą być również stosowane jako mufy kablowe. Budowa skrzynki typu IST-… (za wyjątkiem IST-3 w wyk. II) zapewnia zachowanie elektrycznej ciągłości pancerza kabli telekomunikacyjnych, poprzez przyłączenie ekranów kabla do specjalnej, izolowanej od obudowy skrzynki, szyny zaciskowej.

Skrzynki mogą być eksploatowane w pomieszczeniach ze stopniem a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A, B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Application

Intrinsically-safe teletechnical boxes of type IST are intended for distribution of conductors in telecommunication, signaling, methane detection, seismographic systems and to control circuits of automation in intrinsically-safe installations. They can also be used as cable joint boxes. Structure of the box of the type IST-… (with the exception of IST-3 in the implementation of II) ensures the maintenance of electrical continuity of cable armour of telecommunication cables, by connecting the conductor screens for the special terminal bar, insulated from the (electrically) protective enclosure of box.

Boxes can be exploited in rooms with the degree of methane explosion hazard: a, b, c and with the class of coal dust explosion hazard: A, B.

Dane techniczne / Technical specifications:

Napięcie pojedynczego obwodu / Single circuit voltage Umax =95V
Temperatura otoczenia / Ambient temperature -20 °C ÷ + 40 °C
Wilgotność względna / Relative humidity 95 ± 2%
Stopień ochrony obudowy / Protection grade IP-54
Oznaczenie / Mark I M1 Ex ia I Ma
II 2 G Ex ia IIB T4 Gb
I M1 Ex ia I Ma
II 2 G Ex ia IIC T4 Gb
CE1453
(w przypadku wyposażenia skrzynki w dławiki z tworzywa sztucznego)
(in case of equipping a box with plastic glands)
(w przypadku wyposażenia skrzynki w dławiki mosiężne)
(in case of equipping a box with brass glands)

Wymiary gabarytowe, masa i wyposażenie / Overall dimensions, weight and equipment

Typ łączówki / Type of the terminal block

Rodzaj wykonania / Execution type

IST-1

IST-2

IST-3 wyk. I

IST-3 wyk. II