Kopalniany napęd zwrotnicowy KNZ-2.

Kopalniany napęd zwrotnicowy KNZ-2 / Mining point machine KNZ-2

nr kat. 32A

Przeznaczenie

Kopalniany Napęd zwrotnicowy KNZ-2 jest przeznaczony do przestawiania zwrotnic w torach kopalnianych o prześwicie 600, 700, 900 mm lub innym w chodnikach przewozowych, nadszybiach i podszybiach oraz trzymania zwrotnic w krańcowych położeniach. W przypadku zaniku napięcia napęd można sterować ręcznie. Można go również stosować do nastawiania takich urządzeń jak tamy wentylacyjne, zasuwy itp. w różnych zakładach przemysłowych. Napęd jest przystosowany do sterowania z urządzenia sterowania napędu typu USNZ-2.

Urządzenie można stosować w wyrobiskach zaliczanych do stopnia a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu, oraz do klasy A, B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Napęd jest przystosowany do współpracy z układem sterowania napędu typu USNZ produkcji PEG Czeladź.

Application

The mining point machine KNZ-2 is intended to position and to retain in the end positions points of mining railroads of 600, 700 or 900 mm track gauges in carrying gang ways, shaft tops and shaft bottoms. In case of current decay, the mining point machine can be controlled manually. It can also be used to position equipment such as air stoppings, gate valves etc. in various industrial plants.

The mining point machine can be operated in mining underground excavations in methane and methane-free fields classified as degree a, b, c of methane explosion hazard, as well as A, B categories of coal dust explosion hazard. The KNZ-2 point machine is adapted to cooperation with the control unit type USNZ-2 for this machine produced by PEG Czeladź Company.

Budowa

Obudowę napędu stanowi skrzynia o konstrukcji spawanej. Obudowa posiada 2 pokrywy – pokrywę główną, po zdjęciu której otwarta jest część skrzyni z motoreduktorem i pokrywę przyłączową, otwarcie której umożliwia dokonanie przyłączenia elektrycznego napędu do sterowania. Elementy mocowania skrzyni zaprojektowano w sposób umożliwiający mocowanie nowych napędów w miejscu napędów zwrotnicowych typu KEA 3 produkowanych w poprzednim okresie przez ZWUS Katowice

Skrzynia wyposażona jest w dwa zaciski uziemiające zewnętrzny i wewnętrzny, do których należy podłączyć przewód ochronny o przekroju 2,5mm²÷4mm². Zaciski przyłączeniowe przewodów ochronnych wykonane są z mosiądzu.

Design

The housing of the point machine constitutes a welded box. The housing is divided into 2 covers – Main cover, after which take off box with gearbox is opened and connection cover, after open achieving connection of driving unit to control unit is possible. The fastening elements of the box enable new drives to be installed in the place of KEA3 point machines produced previously by ZWUS Katowice.

The KNZ – 2 point machine is supplied with 2 ground constrictors (inner and outer). Protective cable with 2,5 mm² ÷ 4 mm² section should be connected to constrictors. Connection constrictors of protective cables are made from brass.

Dane techniczne / Technical specifications:

Napięcie zasilania / Supply voltage 230V AC (+10%; -15%)
Siła nastawcza / Setting force:
• dla skoku 60mm / for 60mm travel
• dla skoku 120mm / for 120mm travel

≥ 3000N
≥ 1500N
Siła trzymania (rozprucia) dla skoku 90mm / Retaining force for 90mm travel 800 ÷ 300N
Częstość zadziałań / Frequency of operations max 4/min
Czas przestawiania cięgła / Setting time of the positioning rod max 1s
Jednostka napędowa (motoreduktor) / Driving unit SK 2282AZ-80S/4EAR
Moc / Power 0.55kW
Stopień ochrony obudowy / Protection degree of the housing IP54
Masa / Weight 197kg
Wprowadzenie kabla / Cable insertion wpust WP / Inlet WP 13-23 (2szt./pcs)
Oznaczenie / Mark I M2 Ex d I
CE1453
Certyfikat / Certificate KDB 06ATEX266X