Przetwornik sygnałów typu ADC-1

Przetwornik Sygnałów typu ADC-1 / Signals Converter type ADC-1

nr kat. 35A

Przeznaczenie

Przetwornik sygnałów typu ADC-1 przeznaczony jest do zabudowywania elementów systemu przeciwpożarowego i rozdziału sygnałów czujek pożarowych, które pracują w strefach zagrożonych wybuchem pyłu. W wersji podstawowej umożliwia współpracę następujących elementów systemu: adapter ADC-4001M, czujki pożarowe np. typu GSME ADICOS, płytki połączeniowe GSME BOX-V24. Mogą być eksploatowane w strefach 21 i 22. Szczegółowy sposób zamawiania określonego typu sygnalizatora jest zawarty w DTR PEG-0039:2015.

Application

Signals Converter type ADC-1 is designed to build on elements of fire protection system and fire detectors signal distribution which are working in dust explosion hazard zones. The basic version allows the cooperation of the following components: adapter ADC-4001M, fire detectors eg. type GSME ADICOS, board connectors GSME BOX-V24. Are accepted in 21, 22 zones.
Detailed ordering a particular type of converter is contained in DTR PEG-0039:2015.

Dane techniczne / Technical specifications:

Dla obwodów łączonych w skrzynce przetwornika / For connected circuits inside converter box
Napięcie pojedynczego obwodu / Single circuit voltage Umax = 40 V
Prąd / Current Imax = 4‚5 A
Obwód wyjściowy do czujki pożarowej typu GSME-**-Ex / Output circuit for fire detector type GSME-**-Ex
Maksymalne napięcie wyjściowe / Maximum output current ≤ 24 V DC
Maksymalna moc wyjściowa / Maximum output power ≤ 3‚5 VA
Wymiary gabarytowe / Dimensions 120x220x340 mm
Masa / Mass ∼ 5 kg
Temperatura pracy / Work temperature -20°C
Stopień ochrony / Protection grade IP65
Oznaczenie / Mark II 2D Ex tb IIIC T100°C Db
CE1453
Certyfikat / Certificate TEST 15ATEX0040X