Skrzynka łączeniowa SR-1b/2.

Skrzynka łączeniowa SR-1b/2 / Junction box SR-1b/2

nr kat. 19

Przeznaczenie

Skrzynka łączeniowa typu SR-1b/2 przeznaczona jest do wykonywania połączeń w instalacjach stałych o napięciu 500V, 50Hz, w urządzeniach elektrycznych, pracujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach nie zagrożonych wybuchem pyłu węglowego i metanu. Standardowo skrzynka wyposażona jest w złączkę zaciskową typu LZ B-10 (5-torową).

Opcjonalnie skrzynka może być wyposażona w 2-przewodowe złączki przelotowe z zaciskiem CAGE CLAMP S w układzie poziomym produkcji WAGO, lub ZUG-G10. Różnica pomiędzy złączkami typu ZUG a WAGO polega na sposobie montażu przewodów. W złączkach typu ZUG zaciski śrubowe z wprowadzeniem przewodu z boku, w złączkach WAGO połączenia samozaciskające z wprowadzeniem przewodu od góry.

Application

Junction box of type SR-1b/2 is intended to make connections in fixed installations with a voltage of 500V, 50Hz, in electric devices, working in underground excavations of mining plants in the rooms which aren’t endangered with methane and coal dust explosion. Normally the junction box is equipped with clamping connector of type LZ B-10 (5-circuit).

Optionally the junction box can be equipped with 2-wire joint ferrules with terminal of CAGE CLAMP S in the horizontal layout of WAGO or ZUG-G10 production. The difference between the joint ferrules of type ZUG or WAGO relies on the manner of the assembly of wires. In the joint ferrules of type ZUG the screw terminals with inserting the wire from the side, in the joint ferrules of type WAGO the selfclamping connections with inserting the wire from the top.

Dane techniczne / Technical specifications:

Napięcie znamionowe / Nominal voltage 500 V
Częstotliwość / Frequency 50 Hz
Wahania napięcia roboczego w sieci / Fluctuations of working tensions in network 0.85 – 1.2 Un
Rodzaj stosowanych złączek / Types of applied connectors (of cables) LZ-B10; ZUG-G4; ZUG-G10; WAGO2004; WAGO2010
Ilość zacisków / Number of terminals 5
Materiał obudowy / Electrical enclosure material St3 lub/or 0H18N9
Stosowane dławiki / Chokes used M25x1.5; M32x1.5; M40x1.5
Temperatura otoczenia / Ambient temperature -10 °C ÷ + 40 °C
Wilgotność względna / Relative humidity 93 ± 2%
Wymiary (bez dławików) / Dimensions (without chokes) 185x95x85mm
Stopień ochrony / Degree of protection IP54
Oznaczenie / Mark CE