Skrzynka rozdzielcza typu SRT.

Skrzynka rozdzielcza typu SRT/i/* / Distribution box type SRT/i/*

nr kat. 14A

Przeznaczenie

Skrzynka rozdzielcza teletechniczna typu SRT/i/* przeznaczona jest do łączenia obwodów iskrobezpiecznych w systemach teletechnicznych, sygnalizacyjnych, metanometrycznych, sejsmicznych oraz do obwodów sterowania automatyki w iskrobezpiecznych instalacjach. Skrzynki mogą być eksploatowane w pomieszczeniach ze stopniem a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A, B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Dopuszcza się łączenie skrzynek w zestawy dwu i trzy skrzynkowe.

Application

The distribution box type SRT/i/* is used to distribution of cables and wires in both telecommunication, signaling, methanometric, seismographic and automatic control circuits in intrinsically safe equipments. The box is made of modified T-27 CF HI Tarnamid characterized by a <109Ω surface resistance and a very high resistance to mechanical shock. The distribution boxes are accepted to operate in rooms classified as a, b, c degree considering the methane explosion hazard as well as class A, B of carbon dust explosion hazard. Connection of boxes in two- and three-box sets is allowed.

Dane techniczne / Technical specifications:

Stopień ochrony / Protection grade IP 65
Wymiary / Dimensions 250x340x150 mm
Masa / Weight 2.5 kg
Dla obwodów łączonych w skrzynce / For circuits connected in box:
Umax pojedynczego obwodu / Umax of single circuit

≤ 95V
Temperatura otoczenia / Environment temperature -20 °C ÷ + 40 °C
Wilgotność względna / Relative humidity do 95 ± 2%
Rodzaj zastosowanej listwy / Kind of employed strips:
SRT/i/a
SRT/i/b
SRT/i/c
SRT/i/d
SRT/i/e

KVA-1/a 40 zacisków/clamps M4 Ii=5A (max. 40A)
LZ B-4 max. 48 zacisków/clamps 4mm2 Ii=5A (max. 40A)
LZ B-10 max. 44 zacisków/clamps 10mm2 Ii=5A (max. 57A)
ZUG-G4 max. 80 zacisków/clamps 4mm2 Ii=5A (max. 30A)
TOPJOB max. 96 zacisków/clamps 2.5mm2 Ii=5A (max. 22A)
TOPJOB max. 132 zaciski/clamps 2.5mm2 Ii=5A (max. 22A)
Oznaczenie / Mark I M1 Ex ia I
II 2G Ex ia IIC T4
CE1453
Certyfikat / Certificate KDB 04ATEX103