Skrzynka rozgałęźna SR-1.

Skrzynka rozgałęźna SR-1 / Distribution box SR-1

nr kat. 17

Przeznaczenie

Skrzynki rozgałęźne typu SR-1 przeznaczone są do wykonywania połączeń i rozgałęzień w instalacjach stałych o napięciu 500V, 50Hz w urządzeniach elektrycznych, pracujących w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach nie zagrożonych wybuchem pyłu węglowego i metanu.

Standardowo skrzynka wyposażona jest w złączki zaciskowe typu ZUG (SI „POKÓJ”). Opcjonalnie skrzynki odmiany a, b, c mogą być wyposażone w 2-przewodowe złączki przelotowe z zaciskiem CAGE CLAMP S w układzie poziomym produkcji WAGO.

Application

The SR-1 distribution boxes are intended to carry out connections and branchings in stationary installations of 500 V, 50 Hz, in electric equipment operating in underground mines excavations in nonmethane and carbon dust explosion hazard rooms.

A box is normally equipped with clamp connectors of ZUG type (SI „POKÓJ”). Optionally, the boxes in variance a, b, c can be equipped with 2-wire open connectors with CAGE CLAMP S in horizontal layout of WAGO production.

Dane techniczne / Technical specifications:

Napięcie znamionowe / Nominal voltage 500 V
Częstotliwość / Frequency 50 Hz
Wahania napięcia roboczego w sieci / Fluctuations of working tensions in network 0.85 – 1.2 Un
Ilość zacisków / Amounts of clamps 20 (5x4)
Temperatura otoczenia / Environment temperature -10 °C ÷ + 40 °C
Wilgotność względna / Relative humidity 93 ± 2%
Stopień agresywności korozyjnej / Degree of corrosion aggressiveness C wg PN-71/H-04651
Stopień ochrony / Protection degree IP54
Oznaczenie / Mark CE