Skrzynka światłowodowa typu SRT.

Skrzynka światłowodowa typu SRT/i/VI / Fiber box type SRT/i/VI

nr kat. 15A

Przeznaczenie

Górnicza przełącznica światłowodowa typu SRT/i/VI przeznaczona jest do łączenia kabli światłowodowych w miejscach szczególnie narażonych na wstrząsy i uderzenia. Może spełniać funkcję mufy i przełącznicy światłowodowej. Dwie tacki spawów ułożone piętrowo umożliwiają montaż 24 spawów mechanicznych. Zamontowana listwa komutacyjna pomieści 12 adapterów SC (lub E2000) Simplex lub SC Duplex dzięki czemu istnieje możliwość wprowadzania kabli zakończonych złączami typu SC/APC (lub E2000) i wykonywania przełączeń wewnątrz skrzynki. Skrzynki mogą być eksploatowane w pomieszczeniach ze stopniem a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A, B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Przełącznica światłowodowa typu SRT/i/VI wykonana jest z modyfikowanego tarnamidu T-27 CF HI charakteryzującym się rezystancją powierzchniową <109Ω oraz bardzo dużą wytrzymałością na uderzenia mechaniczne.

Application

Mining optical fiber box type SRT/i/VI is designed to connect fiber-optic cables in areas exposed to shock and impact. It can serve as a joint and fiber distribution frame. Two splice trays stacked in tiers allow installation of 24 mechanical splices. Mounted commutation strip accommodate 12 adapters SC Simplex or SC Duplex so it is possible the introduction cables with SC/APC/E2000 connectors and perform switching inside the box. The distribution boxes are accepted to operate in rooms classified as a, b, c degree considering the methane explosion hazard as well as class A, B of carbon dust explosion hazard.

The Optical fiber box is made of modified T-27 CF HI Tarnamid characterized by a <109Ω surface resistance and a very high resistance to mechanical shock.

Dane techniczne / Technical specifications:

Spawy mechaniczne / Mechanical splices max. 24
Adaptery SC/APC/E2000 Simplex SC/APC Duplex / SC/APC/E2000 Simplex adapters SC/APC Duplex adapters max. 12
Moc optyczna / Optical power 150 mW i mniej / 150 mW and less
Zakres dławionych średnic przewodów / Range of strangled cable diameters Ø 4 mm do/to Ø 28 mm
Stopień ochrony / Protection grade IP 65
Wymiary / Dimensions 250x340x150mm
Masa / Weight ~2.5 kg
Temperatura otoczenia / Environment temperature -20 °C ÷ + 40 °C
Wilgotność względna / Relative humidity do 95 ± 2%
Oznaczenie / Mark I M1 Ex op is I Ma
CE1453
Certyfikat / Certificate TEST 13ATEX0082X