Stoły do ładowania baterii akumulatorów.

Stoły do ładowania baterii akumulatorów / Tables for battery charging

nr kat. 31

Przeznaczenie

Stoły do ładowania baterii służą do zmechanizowania prac związanych z przekładką baterii akumulatorów lokomotyw typu Lea-BM12 i Ldag-05M. Urządzenie składa się z dwóch stołów przeznaczonych do montowania w ładowni akumulatorów na dole kopalń. Stoły umieszczone są po obu stronach toru kolejowego. Zbudowane są z dwóch ram spawanych, wykorzystanych z ceownika wzmocnionego blachą, wspartych na podporach montowanych śrubami do szyn fundamentowych.

Stoły posiadają możliwość regulacji wysokości w stosunku do położenia platformy lokomotywy. Jeden ze stołów posiada napędzaną listwę służącą do jednoczesnego przesuwania naładowanej i rozładowanej baterii akumulatorów. Dla ułatwienia przesuwania rama górna zaopatrzona jest w rolki jezdne i prowadzące. Siłowniki podnoszenia stołu i przesuwu zasilane są emulsją pod ciśnieniem z układu hydraulicznego. Urządzenie obsługiwane jest przez jedną osobę, gwarantuje bezpieczeństwo oraz minimalizuje uciążliwość prac podczas przekładki baterii.

Stoły mogą być stosowane w pomieszczeniach ze stopniem a niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach ze stopniem A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Application

Tables are designed for mechanization of work connected with charging storage batteries of locomotives type Lea-BM12 and Ldag-05M. The unit consists of two tables designed to be mounted in charging room underground in a mine. The tables are placed at both sides of railway track. They are composed of two welded frames made of channel bars reinforced by sheet metal, supported on bearings screw – mounted to foundation rails. Height of the tables can be adjusted according to the position of locomotive lorry. One of the tables has a powered bar used for simultaneous displacement of loaded and unloaded batteries. To ease displacement, an upper frame is equipped with guide and travel rollers.

Servo – motors for table lifting and travelling are supplied with under pressure emulsion from hydraulic system. The table system is operated by a single person and it guarantees full safety and minimizes work arduousness at batteries replacement.

The tables are accepted to operate in rooms classified as a degree considering the methane explosion hazard as well as class A of carbon dust explosion hazard.

Dane techniczne / Technical specifications:

Wymiary gabarytowe zamontowanego zestawu stołów dla baterii akumulatorów lokomotyw: / Overall dimensions of tables set for storage batteries of locomotives:
Lea-BM12
Wymiary pojedynczego stołu / Dimensions of a single table
3000 x 3400 x 1150 mm
3000 x 1440 x 1150 mm
Ldag-05M
Wymiary pojedynczego stołu / Dimensions of a single table
2000 x 3000 x 1150 mm
2000 x 1170 x 1150 mm
Zasilanie / Supply olej mineralny pod ciśnieniem 16 MPa / emulsion under pressure 16 MPa
Zakres regulacji wysokości stołu / Adjustment range of table height 40 mm
Czas wykonywania przekładki / Time of replacement około 5 min. / about 5 minutes
Obsługa / Servicing personnel 1 osoba / 1 person
Cecha dopuszczenia / Admission mark nie wymaga / does not require
Oznaczenie / Mark CE