Sygnalizator optyczny zadziałania typu SOZ-1

Sygnalizator Optyczny Zadziałania typu SOZ-1 / Activation Optical Indicator type SOZ-1

nr kat. 34A

Przeznaczenie

Sygnalizator optyczny zadziałania typu SOZ-1 służy do sygnalizowania za pomocą czerwonej pulsującej diody LED przypadków wystąpienia stanów awaryjnych. Jego głównym przeznaczeniem jest wytwarzanie sygnału optycznego w wózkach hamulcowych typoszeregu WHR-1, można go jednak zastosować w wielu innych sytuacjach, gdzie w stanie wymagającym zasygnalizowania występuje wzajemne oddalanie elementu wykonawczego (na którym zostaje zamontowany magnes) od korpusu sygnalizatora. Sygnalizator pracuje samodzielnie, nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania. Jest przystosowany do pracy w kopalniach metanowych i niemetanowych w pomieszczeniach "a", "b" i "c" niebezpieczeństwa wybuchu oraz do klasy "A" lub "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Szczegółowy sposób zamawiania określonego typu sygnalizatora jest zawarty w DTR PEG-0038:2015.

Application

Activation Optical Indicator type SOZ-1 is designed to signaling malfunction cases with a red flashing LED. Its main purpose is the optical signal generation in type WHR-1 breaking trolleys but our indicator could be used in many other situations where mutual distancing occurs(between executive with mounted magnet and indicator casing) and the condition requirs indicate. SOZ-1 work independently because doesn`t need an external power source. Is accepted to operate in rooms classified as “a”, “b” and “c” degree considering the methane explosion hazard as well as class A or B of carbon dust explosion hazard.
Detailed ordering a particular type of indicator is contained in DTR PEG-0038:2015.

Dane techniczne / Technical specifications:

Napięcie znamionowe / Rated voltage 4‚5 V DC
Prąd głównego źródła LED / LED current main source 20 mA
Źródło zasilania / Power source 3xAAA (bateria alkaliczna/alkaline battery)
Źródło sygnalizacji / Indication source flashing LED
Wymiary gabarytowe lampy / Lamp dimensions 80x45(66)x25 mm
Masa lampy / Mass 0‚3 kg
Stopień ochrony obudowy / Casing protection grade IP 65
Temperatura pracy / Work temperature -20°C
Oznaczenie / Mark I M1 Ex ia I Ma
II 2 G Ex ia IIB T4 Gb
CE1453
Certyfikat / Certificate TEST 15ATEX0019X