Sygnalizatory typu SO.

Sygnalizatory typu SO / Indicators type SO

nr kat. 26A

Przeznaczenie

Sygnalizatory typu SO znajdują zastosowanie w podziemiach kopalń w pomieszczeniach ze stopniem a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A, B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Mogą być wykorzystywane jako:

• Sygnalizatory ostrzegawcze kolejowe
• Sygnalizatory zakazu wstępu ludzi
• Sygnalizatory położenia zwrotnicy

Z uwagi na wysoki stopień ochrony obudowy sygnalizatory mogą być również stosowane w zależności od potrzeb w zakładach powierzchniowych.

Obudowa sygnalizatora wykonana jest z tworzywa sztucznego, w której zamocowano szklaną soczewkę Fresnella. Wewnątrz obudowy umieszczono moduł świecący zaopatrzony w szereg diod zapewniających wymagane natężenie światła. Rozwiązanie „diodowe” pozwala uzyskać bardzo dużą niezawodność i trwałość urządzenia. Do wprowadzenia (wyprowadzenia) przewodu do obudowy sygnalizatora zastosowano 2 dławnice M20x1,5 pozwala to podłączyć sygnalizator np. do urządzenia sterowania (USNZ-2) napędem kopalnianym (KNZ-2) naszej produkcji.

Application

Indicators type SO are approved in rooms classified as a, b, c degree considering the methane explosion hazard as well as class A, B of carbon dust explosion hazard. They can be use as:

• Railway Warning Indicators
• People no entry Warning Indicators
• Sterring knuckle position Warning Indicators

Cause Indicators have high protection housing grade they can be used on surface too based on surface plants need.

Indicator housing is made from plastic in which inside has been Fresnell lens fasten. Inside housing has been placed lightening module equipped in led series with required light intensity. The “LED” solution, allow to obtain very high reliability and device constancy. Two M20x1,5 glands was adopted to lead in (lead out) cord in to Indicator housing, it allow to hook up Warning Indicator, for example, to control unit (USNZ-2), mining point machine (KNZ-2) of our production.

Dane techniczne / Technical specifications:

Napięcie zasilania Umax / Supply voltage U 12÷15V
Temperatura otoczenia / Environment temperature -20 ºC÷ + 40 ºC
Wilgotność względna / Relative humidity 95 ± 2%
Wymiary obudowy (SO-11) / Overall dimensions (SO-11) 170x1900x112 mm
Masa (SO-11) / Weight (SO-11) ~1 kg
Stopień ochrony obudowy / Housing protection grade IP 54
Oznaczenie / Mark I M1 Ex ia I
CE1453
Certyfikat / Certificate KDB 06ATEX256