Urządzenie Sterowania Napędem Zwrotnicowym typu USNZ-2.

Urządzenie Sterowania Napędem Zwrotnicowym typu USNZ-2 / Control unit type USNZ-2

nr kat. 33A

Przeznaczenie

Urządzenie Sterowania Napędem Zwrotnicowym typu USNZ-2 jest przeznaczony do sterowania napędem zwrotnicowym w dołowym przewozie kołowym w wyrobiskach zaliczanych do stopnia a, b, c niebezpieczeństwa wybuchu metanu, oraz do klasy A, B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

Zespół USNZ-2 umożliwia:

• przestawienie zwrotnicy zdalnie (np. z pulpitu dyspozytora przewozu)
• przestawienie zwrotnicy lokalnie z przycisku na obudowie zespołu
• sterowanie sygnalizacją położenia zwrotnicy

Zespół jest przeznaczony do sterowania napędem zwrotnicowym KNZ-2 produkcji PEG S.A. Czeladź. Możliwe jest również wykonanie w wersji do sterowania napędem KEA-3 z silnikiem 1-no fazowym produkowanym w poprzednim okresie przez ZWUS Katowice i wykorzystywanym obecnie w wielu kopalniach.

Application

The control unit type USNZ-2 is intended to control point machines in underground rail transport in excavations classified as a, b, c degree of methane explosion hazard and as A, B classes of coal dust explosion hazard.

The USNZ-2 assembly makes it possible:

• to position points remotely (e.g. from an operator’s panel)
• to position points locally by means of a pushbutton installed on the unit housing
• to control signalling of a points position.

The unit is intended to control the KNZ-2 point machine of PEG S.A. Company production, as well as version to control the KEA-3 point machine with a single-phase motor, produced previously by ZWUS Katowice and operated presently in many mines.

Dane techniczne / Technical specifications:

Napięcie zasilania / Supply voltage 230V AC (+10%; -15%)
Moc wyjściowa (dla KNZ-2) / Output power (with KNZ-2 point machine) 0.55 kW
Sterowanie lokalne / Local control Przycisk wmontowany w obudowę
A pushbutton installed in the unit housing
Sterowanie zdalne / Remote control Sygnały napięciowe 24V DC z urządzenia zewnętrznego
Voltage signals 24V DC from an external device
Stopień ochrony / Protection grade IP 54
Masa / Weight 77 kg
Wprowadzenie kabla / Cable insertion Wpust WP / Inlet WP 132-23 (5szt./pcs)
Przejścia pomiędzy komorami / Passes between chambers Przepust/ Passover PIO-2/45
Oznaczenie / Mark I M2 Ex d I
CE1453
Certyfikat / Certificate KDB 06ATEX265X