Zespół transformatorowy typu ZTOP-6,3.

Zespół transformatorowy typu ZTOP-6,3 / ZTOP-6,3 three-phase 6,3 kVA transformer

nr kat. 34A

Przeznaczenie

Zespół transformatorowy typu ZTOP-6,3 z transformatorem trójfazowym o mocy 6,3 kVA przewidziany jest do stosowania w sieciach zasilających o napięciu znamionowym 3 x 500 V lub 3 x l000V, 50 Hz, przy czym układ elektryczny zespołu dostosowuje go do pracy w tych sieciach. Dzięki oryginalnemu układowi połączeń uzwojeń pierwotnych transformatora i zastosowaniu jedynie czterech styczników zapewniana jest praca w sieci o napięciu 3 x 500 V przy zmianach napięcia w zakresie 400÷600V lub w sieci 3 x l000V, w której napięcie zmienia się w zakresie 700÷1200V.

Ponadto zespół transformatorowy zawiera transformator pomocniczy T1, z którego zasilane są obwody wewnętrzne 24V, 50Hz oraz obwód 42V/24V, 50Hz wyposażony w oddzielne zabezpieczenie centralno blokujące. Zespół transformatorowy wyposażony został również w sterownik mikroprocesorowy (wersja ZTOP-6,3/A), który nadzoruje pracę wszystkich zabezpieczeń i podzespołów, steruje pracą styczników wybierających napięcie zasilania oraz współpracuje z wyświetlaczem stanów pracy zabezpieczeń i łączników.

Zespół transformatorowy posiada 4 odpływy: 2 odpływy 230V oraz 2 odpływy 42V.

Application

The ZTOP-6,3 three-phase 6,3 kVA transformer unit can be used in the 500 V or 3 x l000V, 50 Hz power supply systems. Due to a unique vector group of primary winding and use of only four contactors it can operate in the 3 x 500 V systems with the 400÷600V voltage variations, or in the 3 x l000V system with the 700÷1200V voltage variation.

In addition, the unit features the T1 auxiliary transformer supplying power to the 24V, 50Hz internal circuits and the 42V/24V circuit. The auxiliary transformer is equipped with a separate central locking protection and the microprocessor controller (ZTOP-6,3/A version) which controls the operation of all protections, subassemblies and supply voltage select contactors, as well as cooperates with the protections and the connectors status display.

The transformer unit has four outflows: two 230V and two 42V.

Dane techniczne / Technical specifications:

Znamionowa moc transformatora (określona jest dla napięć pierwotnych 455 V Δ; 540 V Δ; 540 * √3=935.3 V; 630 * √3=1091.2)
Nominal transformer power (specified for primary voltages 455 V Δ; 540 V Δ; 540 * √3=935.3 V; 630 * √3=1091.2)
6.3 kVA 3-faz. for 230V
4.0 kVA 3-faz. for 133V
Znamionowe napięcie sieci zasilających / Rated voltage of power supply networks 3 x 500 V lub / or 3 x 1000 V; 50 Hz
Znamionowe napięcie wtórne / Rated secondary voltage 3x230 V lub / or 3x133 V
Znamionowy prąd wtórny transformatora / Rated secondary transformer current 15.81 A
Ilość niezależnych torów po stronie wtórnej / Number of independent circuits on the secondary side 2
Przekaźnik przeciążeniowy (w każdym torze) o zakresie/ Overload relay (in each circuit) 5.4÷27.0 A
Napięcie znamionowe obwodów pomocniczych / Rated voltage of auxiliary circuits 24/42 V; 50 Hz
Wymiary gabarytowe / Dimensions 1050mm x 410mm x 660mm
Masa / Weight 197kg
Oznaczenie wg PN-EN / Marking according to PN-EN I M2 Ex d[ia ib] I
CE1453
Certyfikat / Certificate OBAC 09ATEX445X