dobór wentylatora

Dobór wentylatora / Fan selection

Poniżej proszę wybrać zakres pracy szukanego wentylatora pomiędzy parametrami wydajności Q [m3/s], a spiętrzenia Pa [DPc] w jakich ma pracować. W nowym oknie pojawi się szukany wentylator wraz z możliwością bliższego poznania danych technicznych i jego charakterystyki. Below, please select the range of operation of the required fan in respect of Q [m3/s] performance parameters and Pa [ΔPc] build-up parameters. The required fan will […]

dobór wentylatora

Zasady doboru wentylatora / Fan selection rules

Do podstawowych parametrów technicznych koniecznych do prawidłowego doboru wentylatora należą: 1. Wydajność wentylatora 2. Ciśnienie (spiętrzenie) 3. Prędkość przetłaczanego medium 4. Temperatura przetłaczanego medium 5. Skład przetłaczanego medium WYDAJNOŚĆ WENTYLATORA [ V ] Najczęściej w przypadku typowej wentylacji wymagana wydajność wentylatora V (m3/h) określana jest na podstawie: – wymaganej ilości wymian powietrza w ciągu godziny k (1/h) wentylowanego pomieszczenia o objętości Q V = Q […]

Wentylatory promieniowe WP / WP Radial flow fans

Przeznaczenie Wysokociśnieniowe wentylatory promieniowe typu WP są szeroko stosowaną grupą wentylatorów do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń, wyciągu spalin i podmuchu kotłów do przetłaczania czynnika niewiele zapylonego (0,5g/m³), gdzie temperatura przetłaczanego czynnika nie przekracza 350°C (623°K), a w wykonaniach specjalnych 500°C (773°K). Produkowane są z napędem bezpośrednim, sprzęgłowym lub pasowym. W wykonaniach specjalnych stosowane są materiały odporne na działanie podwyższonych temperatur oraz czynników chemicznie agresywnych. PEG S.A. produkuje również wentylatory […]

Wentylatory promieniowe WWOax.

Wentylatory promieniowe WWOax / WWOax Radial flow fans

Przeznaczenie Wysokowydajne wentylatory promieniowe typu WWOax są szeroko stosowaną grupą wentylatorów do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń, wyciągu spalin i podmuchu kotłów do przetłaczania czynnika niewiele zapylonego (0,5g/m³), gdzie temperatura przetłaczanego czynnika nie przekracza 350°C (623°K), a w wykonaniach specjalnych 500°C (773°K). Produkowane są z napędem bezpośrednim, sprzęgłowym lub pasowym. W wykonaniach specjalnych stosowane są materiały odporne na działanie podwyższonych temperatur oraz czynników chemicznie agresywnych. PEG S.A. jako producent wytwarza […]

Wentylatory osiowe.

Wentylatory osiowe / Axial flow fans

Przeznaczenie Wentylatory osiowe XR, XRT stosowane są w wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń lub urządzeniach technologicznych, gdzie temperatura przetłaczanego czynnika nie przekracza 323°K (50°C). Obudowy wentylatorów XR i XRT (wirnik z tworzywa) produkowane są ze stali konstrukcyjnej lub nierdzewnej, malowane lub na życzenie zamawiającego cynkowane. Wszystkie produkowane wentylatory osiowe wyposażone są na wlocie w siatkę ochronną i na życzenie Klienta mogą być wyposażone w żaluzje bezwładnościowe montowane od strony wylotowej wentylatora. Produkowane […]