Ryczałtowe koszty kopii i korespondencji

Warunki zwrotu kosztów sporządzania lub wysyłki kopii dokumentów lub wysyłki odpowiedzi na pisma (z wyłączeniem spraw handlowych) I. WYSOKOŚĆ STAWEK RYCZAŁTOWYCH 1. W Przedsiębiorstwie Elektrotechniki Górniczej PEG S.A. z siedzibą w Czeladzi (dalej także PEG S.A.) obowiązują ryczałtowe stawki zwrotu kosztów sporządzania lub wysyłki kopii dokumentów PEG S.A. lub zwrotu kosztów wysyłki odpowiedzi na pisma w wysokości: 1,00 PLN (słownie: jeden złoty […]

Usługi archiwizacji.

Usługi archiwizacji

Niniejszym informujemy, iż Przedsiębiorstwo Elektrotechniki Górniczej PEG S.A. z siedzibą w Czeladzi zaprzestało prowadzenia działalności gospodarczej w postaci przechowywania akt osobowych i płacowych  – prowadzenia archiwum. Jednocześnie wskazujemy, że nowym Przechowawcą posiadanej dotychczas przez Przedsiębiorstwo Elektrotechniki Górniczej PEG S.A. dokumentacji, jest Zakład Archiwalny Składnica sp. z o.o., ul. Malownicza 66, 42 -217 Częstochowa, KRS: 0000582524. Obecnie – zgodnie z umową zawartą przez Strony – przedmiotowa dokumentacja będzie […]

Dla Akcjonariuszy

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY PEG S.A. 12.05.2023 – INFORMACJA W PRZEDMIOCIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W ROKU 2023 Zarząd Przedsiębiorstwa Elektrotechniki Górniczej PEG S.A. z siedzibą w Czeladzi, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki –  na dzień 01 czerwca 2023 r., o godz. 9:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Nowopogońskiej 227, 41-253 Czeladź. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć jedynie poprzez osobiste […]

dobór wentylatora

Dobór wentylatora / Fan selection

Poniżej proszę wybrać zakres pracy szukanego wentylatora pomiędzy parametrami wydajności Q [m3/s], a spiętrzenia Pa [DPc] w jakich ma pracować. W nowym oknie pojawi się szukany wentylator wraz z możliwością bliższego poznania danych technicznych i jego charakterystyki. Below, please select the range of operation of the required fan in respect of Q [m3/s] performance parameters and Pa [ΔPc] build-up parameters. The required fan will […]

Separatory.

Wysokoefektywne filtro-separatory magnetyczne /
High-efectic magnetic filters

Do wychwytywania głównie drobnych zanieczyszczeń magnetycznych z cieczy, w tym zanieczyszczeń o wymiarach od kilkunastu mm do pojedynczych µm. Filtro-separatory magnetyczne służą do wychwytywania zanieczyszczeń magnetycznych z : – wody – olejów napędowych, smarujących, hydraulicznych – cieczy konserwujących, myjących, chłodzących – farb w układach farbowych ( fleksograficznych ) – benzyn samochodowych – innych cieczy w tym cieczy agresywnych Filtro-separatory magnetyczne oprócz w/w zastosowań mogą […]

Separatory.

Wysokogradientowe filtry magnetyczne /
High gradients magnetic filters

Do wychwytywania drobnych zanieczyszczeń magnetycznych z cieczy i gazów w tym zanieczyszczeń o wymiarach pojedynczych µm, niemożliwych do skutecznego wychwytywania w znanych filtrach mechanicznych. Filtry magnetyczne służą do wychwytywania zanieczyszczeń magnetycznych z: – wody – olejów napędowych, smarujących, hydraulicznych – cieczy konserwujących, myjących, chłodzących – benzyn samochodowych – innych cieczy w tym cieczy agresywnych Kliknij, aby zobaczyć Szersze omówienie filtrów magnetycznych

Obwody magnetyczne.

Obwody magnetyczne / Magnet scheme

Różnego typu, kształtów i wymiarów specjalistyczne obwody magnetyczne złożone z magnesów i magnetowodów projektowane i dobierane do indywidualnych potrzeb odbiorców.

Magnesy separujące / Magnet probe

Do oznaczania zanieczyszczeń magnetycznych w mediach sypkich i ciekłych oraz wykrywania zanieczyszczeń magnetycznych w złomie metali kolorowych. – specjalistyczne magnesy różnych typów, kształtów i wymiarów, dobierane do indywidualnych potrzeb klientów do wychwytywania zanieczyszczeń magnetycznych w postaci tlenków, opiłków i drobnego złomu itd., z różnego rodzaju zanieczyszczonych nimi mediów sypkich i ciekłych – do wykrywania zanieczyszczeń magnetycznych w paczkach puszek aluminiowych

Magnetyczne rozdzielacze blach / Magnetic floating sheet separators

Nowa generacja przenośnych uniwersalnych „pływających” magnetycznych rozdzielaczy blach. Konstrukcja rozdzielaczy zapewnia: – dużą energię pola magnetycznego wnikającego do blach i związaną z tym dużą siłę rozdzielającą blachy – małe wymiary geometryczne – „pływanie” – samodzielne, automatyczne przemieszczanie się rozdzielacza z góry w dół stosu blach, w miarę zdejmowania kolejnych arkuszy blach ze stosu – możliwość umieszczania rozdzielaczy w praktycznie dowolnych miejscach stosu blach […]

Separatory cylindryczne / Bullet magnetic separators

Do wychwytywania zanieczyszczeń magnetycznych z różnego rodzaju neutralnych i agresywnych materiałów sypkich i pylistych oraz mediów ciekłych o różnej zawartości cząsteczek stałych w tym między innymi z: – granulatów i regranulatów tworzyw sztucznych – zbóż, kasz, kawy, kakao, mąki, cukru, mleka w proszku itd. – mokrych przemiałów przy produkcji różnych rodzajów ceramiki – wody, olejów oraz chemicznych mediów ciekłych

Separatory

Separatory magnetyczne z rusztem walcowym / Tube grade magnetic separators

Separatory magnetyczne z rusztem walcowym – mogą być wykorzystane do wychwytywania zanieczyszczeń magnetycznych z różnego rodzaju neutralnych i agresywnych materiałów sypkich i pylistych oraz mediów ciekłych o różnej zawartości cząsteczek stałych w tym między innymi z: – wody, różnego typu olejów, cieczy myjących i konserwujących, cieczy agresywnych itd. oraz wspomagania pracy różnego typu filtrów mechanicznych dla w/w cieczy – mokrych przemiałów surowców do produkcji różnego rodzaju […]